SixTONES

2020/05

SixTONES / NAVIGATOR

category: music - group - SixTONESSixTONES / NAVIGATOR

Photography : Koji Sato (UM)
Stylist : Tatsuhiko Marumoto (UNFORM)
Hair&Make-up : Koichi Takahashi (Nestation Inc.)
Cover illustration : Yohei Yaegashi
Supervised : Keigo Sasaki

Art Direction : Toshiyuki Suzuki (united lounge tokyo)
Graphic Design : Jun Hirota, Shiho Katsuno (united lounge tokyo)

2019/12

SixTONES / Imitation Rain(Artist Photo)

category: music - group - SixTONES

SixTONES / Imitation Rain(Artist Photo)

Photography : Koji Sato(UM)
Stylist:Tatsuhiko Marumoto
Hair&Make-up:TAKAHASHI KOICHI

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Jun Hirota, Shiho Katsuno(united lounge tokyo)

2019/12

SixTONES / Imitation Rain

category: music - group - SixTONESSixTONES / Imitation Rain

Photography : Koji Sato(UM)
Stylist:Tatsuhiko Marumoto
Hair&Make-up:TAKAHASHI KOICHI

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Jun Hirota, Shiho Katsuno(united lounge tokyo)